DESIGN

DIY: Familieportrætter

Jeg læste en dag en kommentar fra en læser på en amerikansk boligblog. Hun kunne ikke lide den bolig, indlægget handlede om, fordi hun synes den var steril og hotelagtig. En manglende afgørende detalje for denne læser var, at der manglende billeder af familie og venner, og uden dem ville et hjem være upersonligt!

Den tyggede jeg lidt på, da jeg må indrømme, at jeg ikke er den store fan af små borde med små rammer med tante Magda, portrætter fra skolefotografen og billedet af familiens hund. Jeg synes meget bedre om den slags på væggen i større grupper i ens rammer.

Men det fik mig også til at tænke på – kan man ikke gøre noget helt andet? Derfor har jeg fundet nogle projekter frem, der kan bruges til at portrættere dem, du holder af, på en anden måde:

                                                           {Source: }

 • De små skabe er dekoreret med digitale portrætter, som er printet ud på stickers-papir, så de fungerer som klistermærker, der kan klippes ud og klæbes på
 • En silhuet i tekstil er overført til en pude. Jeg kender ikke den præcise teknik, men måske nogle af jer læsere gør?
 • Omridset af en pige er brugt som vægdekoration på hendes værelse. Hvis man ikke kan få et barn til at stå stille, mens man tegner omkring det, kan man blæste et billede op på væggen med en projektor
 • Lav et billede med et citat. Ikke et citat fra en kendt, men fra din bedste veninde eller din afdøde morfar, som betyder meget for dig

DIY: Family Portraits

The other day I read a comment from a reader at an American décor blog. She did not like the apartment, the post was showing, which she called sterile and hotel-like. A lack of crucial detail for this reader was the lack of images of family and friends and without them, the home would be impersonal!

Her statement made me think, as I must confess that I am not the big fan of small tables with small frames with Aunt Magda, portraits from the school photographer and the image of the family dog. I feel much better about larger groups of similar frames on a wall.

But it also got me thinking – why not do something completely different? Therefore, I have found some projects, which can be used to portray the ones you love in a different way:

 • The small cabinets are decorated with digital portraits that are printed on stickers paper, so they work as stickers that can be cut out and pasted on a piece of funiture
 • A silhouette made of fabric transferred to a pillow. I don´t know the exact technique, but maybe some of our readers does?
 • The outlines of a girl is used as a wall decoration in her room. If you can’t get a child to stand still while you draw around it, you can blow a picture on the wall with a projector
 • Create an image with a quote. Not a quote from a famous person, but from your best friend or your deceased grandfather who means a lot to you.

You Might Also Like

No Comments

  Leave a Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. .